(DEI&B) تنوع (Diversity)، برابری (equity) ، شمول (inclusion) و تعلق  (belonging)

HTML tutorial
| زمان مطالعه 5 دقیقه
قدردانی از کارکنان

تجربه‌یِ حالِ خوبِ باهم کار کردن

 (DEI&B) در محل کار چیست؟

تنوع (Diversity)، برابری (equity) ، شمول (inclusion) و تعلق (belonging) (DEI&B) در محیط کار ارزش‌های درهم تنیده‌ای هستند که شامل استخدام افراد با پیشینه ها و دیدگاه‌های مختلف و تشویق از صمیم قلب بابت مشارکت آن‌ها می‌شود.

تنوع اغلب شامل بازنمایی مساوی از موارد زیر است:

قومیت‌ها

سنین

جنسیت‌ها

جهت‌گیری‌های جنسی

سبک زندگی

استعداد

خصوصیات شخصیتی

معلولیت‌های جسمی

باورهای شخصی

انواع مختلف تنوع در محل کار چیست؟

راه‌های بی پایانی برای دسترسی به تنوع در محل کار وجود دارد. بیایید به چهار نوع متداول تنوع که شرکت‌ها در تلاش برای ترکیب کردنشان هستند نگاهی بیندازیم:

الف) تنوع درونی حاکی از شرایطی است که فرد در آن متولد می‌شود که شامل:

نژاد

قومیت

سن

ب) تنوع بیرونی به ویژگی‌های یک فرد اشاره دارد که می‌تواند در طول زمان تغییر کند و شامل موارد زیر است:

تحصیلات

علایق شخصی

مهارت ها

وضعیت اجتماعی و اقتصادی

ج)  تنوع سازمانی به روشهای مختلف طبقه بندی افراد بر اساس وضعیت کاری آن ها مربوط می‌شود، مانند:

نوع کار

محل کار

بخش

سطح ارشدیت

د) تنوع جهان بینی شامل افرادی با موارد زیر می‌شود:

عقاید سیاسی

نوع نگاه به دنیای بیرون

ارزش‌های اخلاقی


تفاوت بین تنوع (Diversity)   و شمول (inclusion) چیست؟

تنوع به افراد مختلفی اشاره دارد که برای تشکیل یک شرکت گرد هم می‌آیند.
شمول به معنی این است که چگونه شرکت، افراد را در یک واحد منسجم به هم پیوند می‌زند.

شرکت شما ممکن است ترکیب متنوعی از افراد با سنین و پیشینه‌های متفاوت فرهنگی و سیاسی داشته باشد. با این حال، برای اینکه همه را شامل شود، باید مقبولیت، امنیت روانی و ارزش تفاوت‌های افراد در آن وجود داشته باشد. علاوه بر این، شمول زمینه مناسبی برای تنوع فراهم می‌کند که منجر به گفتگو، نوآوری، توسعه شرکت و بهبود می‌شود.

برابری (equity) در محیط کار چیست؟

برابری شامل ارائه فرصت‌های منصفانه به افراد با توجه به هر یک از نیازهای منحصر به فرد آن‌ها است. برخی از نمونه های equity عبارتند از:

در نظر گرفتن یک تعداد ثابت مرخصی برای روزهای تعطیل و مرخصی با حقوق، برای همه افراد شرکت به صورت یکسان و امکان استفاده از آن ها هر طور که صلاح می‌دانند.

این نوع سیاست نشان دهنده این واقعیت است که افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند.

داشتن شیوه‌های استخدام شفاف. سازمان‌هایی که از ابتدا در مورد حقوق و الزامات شغلی شفاف هستند، اغلب می‌توانند مجموعه متنوع‌تری از نامزدها را جذب کنند، که به ایجاد نیروی کار متنوع‌تر، عادلانه‌تر و فراگیرتر کمک می‌کند.

امکان توسعه شغلی برای همه اعضای تیم. این مورد باعث ارتقای برابری در سراسر سازمان می‌شود. وقتی همه – صرف نظر از بخش، ارشدیت، سمت، یا پیشینه – فرصت پیشرفت را دریافت می‌کنند، همه را قادر می‌سازد تا پیشرفت کنند.

تعلق به محل کار(تعلق سازمانی) چیست؟

تعلق در متن کار به احساس کلی افراد از پذیرفته‌شدن توسط همکاران و سازمان اشاره دارد. وقتی کسی احساس میکند تعلق سازمانی دارد، به این معنی است که آنقدر احساس ارزشمندی و امنیت می‌کند که تمام وجودش را سر کار بیاورد.

مزایا و چالشهای تنوع و شمول در کار چیست؟

بسیاری از هزاره‌ها بر این باورند که تنوع و شمول از جنبه‌های ضروری و مفید فرهنگ کار است.

به گفته گالوپ، تاکید بر این ارزش‌ها در محیط کار افزایش می‌یابد:

تعلق

رضایت شغلی

نگهداشت

حال خوب(Well-being)

سود

کارایی

نوآوری

اما ادغام تنوع و شمول موفقیت آمیز ساده نیست. تعیین دقیق اینکه سازمان شما چقدر متنوع و فراگیر است و ابتکارات شما چقدر موثر است، دشوار است. اینجاست که معیارهای D&I وارد می‌شوند.

چگونه می توانید DEI&B را در محل کار اندازه گیری کنید؟

از آنجا که تنوع و شمول چند بعدی هستند، تحقیقات کمی و کیفی میتواند به شما در درک بهتر وضعیت فعلی DEI&B کمک کند. برای اندازه گیری DEI&B، با معیارهای تنوع و دربرگیری شروع کنید که به شرکتها کمک میکند وضعیت و ابتکارات DEI&B خود را ارزیابی کنند.

معیارهای رایج DEI&B عبارتند از:

جمعیت شناسی نامزدها

نرخ پیشرفت و ارتقاء

نگهداشت و گردش مالی

با استفاده از تنوع در کل سازمان چگونه می‌توانید DEI&B را در محل کار بهبود بخشید؟

متخصصان منابع انسانی میتوانند DEI&B را با این پنج مرحله تقویت کنند:

از راه دور استخدام کنید. استخدام از راه دور رهبران منابع انسانی را قادر میسازد از طیف گستردهای از زمینهها، شرایط و موقعیتهای جغرافیایی استخدام کنند. استخدام از راه دور همچنین به منابع انسانی اجازه میدهد تا افراد حرفهای را استخدام کند که ممکن است در شرایط دیگر قادر به کار نباشند، مانند کسانی که از ناتوانیهای جسمی یا بیماریهای مزمن رنج میبرند.

آموزش. احترام شرط لازم برای نیروی کار سالم و ناهمگون است. رهبران منابع انسانی میتوانند جلسات آموزشی دورهای تنوع و شمول را برای آموزش افراد در مورد ارتباطات محترمانهای که باعث ایجاد گفتگو و اختلاف نظر سازنده، رشد و نوآوری میشود، برگزار کنند.

ایجاد روابط کارمند و مدیر. رهبران منابع انسانی میتوانند با راهنمایی مدیران برای ایجاد روابط قابل اعتماد با اعضای تیم، احساس تعلق را تقویت کنند. این مورد با ارتباط محترمانه و گفتگوی باز آغاز میشود.

نقاط قوت افراد را پرورش دهید. رهبران و مدیران منابع انسانی میتوانند دستاوردها و استعدادهای حرفهای را تأیید کنند تا آنها را برای ادامه مشارکت در کار با کیفیت تشویق کنند.

دستورالعملهای شفاف ایجاد کنید. پرداختن به تنوع و شمول در آییننامه رفتاری شرکت به مدیران کمک می کند تا به درستی از افراد حمایت کنند، حقوق آنها را روشن کنند و رفتار کاری را با ارزشهای شرکت هماهنگ نگه دارند.

چگونه DEI&B در محیط کار می تواند فرهنگ شرکت را بهبود بخشد؟

تنوع و شمول میتواند فرهنگ واحدی را ترویج کند که مردم را به اشتراک گذاشتن ایدهها و ارزشگذاری برای دیدگاههای متفاوت تشویق کند. ایجاد یک محیط مثبت برای بحث و تنوع افکار، فرهنگی پر جنب و جوش، رشدگرا و جذاب را که مردم می خواهند بخشی از آن باشند را ممکن میسازد.

چگونه نرم‌افزارهای منابع انسانی به چالش‌های DEI&B کمک میکند؟

نرم‌افزارهای منابع انسانی شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا داده‌های خود را به طور موثرتری سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل کنند. نرم‌افزارهای منابع انسانی به جای اتخاذ یک رویکرد، موقت به DEI&B، رویکردی سیستماتیک دارند تا از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

معیارهای دقیق DEI&B 

کاهش بایاس قرابتی در فرآیند استخدام

ترفیع،

توسعه شغلی،

حفظ و مشارکت گروه‌های مختلف

دسترسی آسان به داده‌ها برای منابع انسانی و همه مدیران

چرا DEI&B باید بخشی از استراتژی منابع انسانی مدرن باشد؟

DEI&B به شرکت‌ها این امکان را میدهد که در آینه نگاه کنند و بپرسند: “ما برای ارائه فرصت‌های برابر به افراد با هر پیشینه و عقاید چه می‌کنیم؟”

در حالی که شرکت‌ها نمی‌توانند DEI&B را اجباری کنند، ترکیب طرح‌های DEI&B به سازمان کمک میکند تا فرصت‌های کاری را برای همه، بدون توجه به اینکه چه کسی هستند و از کجا آمده‌اند، گسترش دهد.

گنجاندن DEI&B در استراتژی منابع انسانی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا روی دستیابی به اهداف تجاری تمرکز کنند و در عین حال گروه متنوعی از افراد را در نیروی کار ادغام کنند.