تجربه‌ی تحقق استعدادهای فردی

ماژول شکوفان

با تعریف مسیر رشد به همراه یادگیری فردی و همچنین همراهی کارکنان در این مسیر، زمینه را برای بروز استعدادهای نیروی انسانی خود فراهم کنید. با ایجاد انگیزه در همکاران، امکان تحقق توان‌مندی‌هایشان را فراهم آوردید. به این ترتیب کم‌تر نگران از‌ دست ‌دادن نیروهای ارزشمند خود خواهید بود.

رشد و توسعه‌ فردی

تجربه‌ی تحقق استعدادهای فردی

ماژول شکوفان

با تعریف مسیر رشد به همراه یادگیری فردی و همچنین همراهی کارکنان در این مسیر، زمینه را برای بروز استعدادهای نیروی انسانی خود فراهم کنید. با ایجاد انگیزه در همکاران، امکان تحقق توان‌مندی‌هایشان را فراهم آوردید. به این ترتیب کم‌تر نگران از‌ دست ‌دادن نیروهای ارزشمند خود خواهید بود.

تجربه‌ی تحقق استعدادهای فردی

ماژول شکوفان

با تعریف مسیر رشد به همراه یادگیری فردی و همچنین همراهی کارکنان در این مسیر، زمینه را برای بروز استعدادهای نیروی انسانی خود فراهم کنید.با ایجاد انگیزه در همکاران، امکان تحقق توان‌مندی‌هایشان را فراهم آوردید. به این ترتیب کم‌تر نگران از‌ دست ‌دادن نیروهای ارزشمند خود خواهید بود.

محاسبه کارکرد و مانده مرخصی

با گیمیفای شدن مسیر رشد، یک بازی هیجان انگیر را شروع کنید. در این بازی همه برنده هستند و در کنار هم توان‌مندی‌هایشان توسعه پیدا می‌کند. دنیای ابردونه ها همه را به مشارکت در این بازی تشویق می‌کند


رشد را به یک
هیجان انگیز
تبدیل کنید.

رشد را به یک بازی هیجان انگیز تبدیل کنید

آیکون-اطلاعات بیشتر
تاید یا عدم تایید مرخصی

در کمتر از 10 دقیقه مسیر ارتقا را تعریف کنید. شایستگی‌های مهم در مسیر رشد افراد را از تمپلیت‌ها و دانش موجود انتخاب کنید و یا مدل شایستگی‌ خودتان را تعریف کنید. وقتی یمکبار مسیر را تعریف کنید، همه تیم‌تان می‌توانند ببیند که چه مسیری برای رشد پیش رو خواهند داشت.


مسیر رشد را
تعریف کنید.

مسیر رشد را تعریف کنید.

آیکون-اطلاعات بیشتر
زمان را از دست نمی دهید

در یک نگاه توان‌مندی‌های لازم برای رشد و ارتقا را ببینید، توان‌مندی‌هایی که نیاز به توسعه در آن را دارید انتخاب کنید و برای خودتان هدف چند ماهه تعریف کنید. منحنی رشد خودتان را ببینید و برای ادامه مسیر انگیزه بگیرید.


برای خودتان
مسیر رشد
تعریف کنید

برای خودتان مسیر رشد تعریف کنید.

آیکون-اطلاعات بیشتر
دسترسی راحت به غایبین

رشد توان‌مندی‌ها نیازمند زمان است. گاهی برای رشد نیاز به کلاس آموزشی وجود دارد، گاهی انجام یک پروژه و گاهی تمرین و تلاش در کار روزانه. تمام این مسیرها برای برنامه‌ریزی رشد در شرکت شما باز است. همه می‌توانند به گذشته نگاه کنند و ببینیند چه روشی برایی‌شان مناسب‌تر بوده است. همان را انتخاب کنند و در مسیر رشد گام بردارند


از روش‌های مختلف
برای رشد و توسعه
استفاده کنید.

از روش‌های مختلف برای رشد و توسعه استفاده کنید

آیکون-اطلاعات بیشتر
اضافه شدن به تقویم دلخوا

پیوسته تلاش استعدادهای خود را برای رشد پایش کنید. بر اساس خروجی برنامه‌های رشدی که هر فردی با کمک مربی و منتورش تهیه کرده درخواست‌ها برای ارتقا را ارزیابی کنید. این خروجی می‌تواند نتیجه انجام یک پروژه، خروجی کار جاری یا گذراندن دوره آموزشی باشد.


بر اساس توان‌مندی
رشد یافته و خروجی‌ها
ارتقا دهید.

بر اساس توان‌مندی رشد یافته و خروجی‌ها ارتقا دهید

آیکون-اطلاعات بیشتر
سینک شدن خودکار برای محاسبه حقوق و دستمزد

رشد استعدادها با مشارکت همه امکان‌پذیر می‌شود. این امکان برای شما فراهم است که مربی و منتورهای درون و بیرون سازمانی تعریف کنید، از آنها بخواهید در فرایند رشد و توسعه مشارکت کنند و تیمی یک‌دل ، منسجم و با انگیزه بسازند.


رشد یک تلاش
جمعی‌ست.

رشد یک تلاش جمعی‌ست

آیکون-اطلاعات بیشتر

هدف ما ایجاد شرایطی‌ست که شما و همکارانتان شایسته آن هستید

© تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ایده‌های نرم‌افزاری پندار نو است.