پنج‌دری (ساختار سازمانی و تنظیمات و اطلاعات پرسنلی)

ایجاد پست‌ها و انتصاب‌ها

به راحتی در هر سطحی می‌توانید پست‌ها و انتصاب‌ها را ایجاد کنید

ایجاد احکام حقوقی و قراردادها

به راحتی در هر سطحی می‌توانید پست‌ها و انتصاب‌ها را ایجاد کنید

ایجاد تنظیمات کارکردی

در سطح شرکت، واحد‌ سازمانی و پرسنل، تعریف شیفت به تنظیمات کارکردی دسترسی دارید.

ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنل

شامل اطلاعات فردی، خانوادگی، سوابق شغلی و پورتفولیو

ایجاد احکام حقوقی و قراردادها

به راحتی در هر سطحی می‌توانید پست‌ها و انتصاب‌ها را ایجاد کنید

درخت سازمانی

تعریف درخت ساختار سازمانی، واحدهای سازمانی و ایجاد دسترسی‌های مرتبط با ساختار

تعریف تقویم تعطیلات شرکت

به دلخواه خود برای سازمان خود تقویم تعطیلات درست کنید.

ایجاد پست‌ها و انتصاب‌ها

به راحتی در هر سطحی می‌توانید پست‌ها و انتصاب‌ها را ایجاد کنید

گزارش‌های جامع و جزیی مرتبط با ساختار و وضعیت پرسنل

گزارش‌های جامع و جزیی مرتبط با ساختار و وضعیت پرسنل

کارنامه (کارکرد)

ثبت دستی ورود و خروج

همه می‌توانند ورود و خروج خود را در نرم‌افزار دیوان ثبت کنند.

ارتباط مکانیزه

ارتباط مکانیزه با انواع دستگاه‌های ساعت‌زنی در بستر وب

امکان ارجاعات مختلف در تایید مرخصی و ماموریت

به سلیقه و نیاز خود مسیرهای دلخواه برای تایید مرخصی و ماموریت ایجاد کنید.

فرایند درخواست و تایید مرخصی و ماموریت

فرایند ایجاد مرخصی را به سلیقه خود ایجاد کنید.

محاسبه هم‌زمان مانده مرخصی و اعمال کنترل‌های لازم به صورت اتوماتیک

مانده مرخصی بصورت اتوماتیک به‌روز می‌شود و کنترل‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درخواست افزایش سقف اضافه‌کاری و اضافه‌کاری تشویقی

امکان درخواست افزایش سقف اضافه‌کاری

محاسبه و ایجاد گزارش‌های کارکرد

محاسبه و ایجاد گزارش‌های کارکرد به صورت فردی و گروهی

بانک اطلاعاتی گزارش‌های ماموریت

ایجاد بانک اطلاعاتی برای گزارش‌های ماموریت‌ها

گزارش‌های روندی کارکرد

روندهای کارکردی را بصورت گزارش ببینید.

اسفنج (Application Tracking System)

تعریف فرصت‌های شغلی و انتشار آن

فرصت‌های شغلی را تعریف و آن را انتشار دهید.

انتشار فرصت‌های شغلی

در وب‌سایت شرکت کاربر و بارگزاری اتوماتیک اطلاعات متقاضی در نرم‌افزار دیوان

ایجاد تیم جذب

برای هر فرصت شغلی و دادن دسترسی‌ لازم به اعضای آن

تعریف تقویم جذب

به سلیقه خود تقویم خود را ایجاد کنید.

مدل شایستگی

طراحی پرسش‌نامه‌های مصاحبه براساس مدل شایستگی

اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل

مدیریت فرایند جذب و اطلاع‌رسانی جلسات مصاحبه از طریق ایمیل

گزارش‌های تفکیکی

گزارش‌های جذب به تفکیک کانال‌های جذب و فرصت‌های شغلی

دسترسی به تمپلیت‌های آماده‌

دسترسی به پرسش‌نامه‌ی جذب برای شایستگی‌های عمومی و تخصصی

حال و هوا

سنجش تعلق سازمانی

سنجش نگرش و تعلق سازمانی به شکل دوره‌ای

بازخورد

ارسال بازخورد به صورت فردی و ناشناس

مقایسه آماری

گزارش‌گیری از نتایج سنجش‌ها و مقاسیه با آمارهای داخلی و بین‌المللی

ناشناس می‌مانید

کارکنان می‌توانند انتخاب کنند که پاسخ‌ها و نظراتشان به صورت ناشناس ارسال شود

امورات شخصی (سلف سرویس)

مکاتبات اداری

گزارش‌گیری از نتایج سنجش‌ها و مقاسیه با آمارهای داخلی و بین‌المللی

مدیریت جلسات

کارکنان می‌توانند انتخاب کنند که پاسخ‌ها و نظراتشان به صورت ناشناس ارسال شود

تقویم جلسات

گزارش‌گیری از نتایج سنجش‌ها و مقاسیه با آمارهای داخلی و بین‌المللی

بیمه تکمیلی

کارکنان می‌توانند انتخاب کنند که پاسخ‌ها و نظراتشان به صورت ناشناس ارسال شود

رفاهی

کمک هزینه ورزش، سفر، سبدها

درخواست رزرو بلیط و هتل

کارکنان می‌توانند انتخاب کنند که پاسخ‌ها و نظراتشان به صورت ناشناس ارسال شود

نظرسنجی سازمانی

ایجاد انواع نظرسنجی‌های سازمانی و تولید گزارش‌های مرتبط

انتقادات و پیشنهادات

کارکنان می‌توانند انتخاب کنند که پاسخ‌ها و نظراتشان به صورت ناشناس ارسال شود

آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها و مستندات

ایجاد انواع نظرسنجی‌های سازمانی و تولید گزارش‌های مرتبط

شکوفان (توسعه فردی و آموزش)

تعریف حوزه‌ها و واحدهای شایستگی

ایجاد انواع نظرسنجی‌های سازمانی و تولید گزارش‌های مرتبط

تعریف انواع پرسشنامه

تعریف انواع پرسشنامه‌های سنجش عملکرد و شایستگی

استفاده از بانک پرسش‌نامه‌ها

استفاده از بانک پرسش‌نامه‌های ارزیابی شایستگی

طراحی و انجام ارزیابی عملکرد فردی

طراحی و انجام ارزیابی عملکرد فردی (خود ارزیابی، ارزیابی مدیر مستقیم، ارزیابی 360 درجه و …)

گزارشات تحلیلی

گزارشات تحلیلی ارزیابی عملکرد

ثبت وقایع بحرانی

اتفاقات مهم سازمان را ثبت کنید.

IDP

تعریف برنامه توسعه فردی

ثبت وقایع بحرانی

اتفاقات مهم سازمان را ثبت کنید.

نیازهای آموزشی

تعریف نیازهای آموزشی بر اساس ارزیابی عملکرد

مسیر شغلی

تعریف مسیرشغلی برای افراد

سطح شایستگی‌

تعریف سطح فعلی شایستگی‌ها و سطح مطلوب آن

بانک اطلاعاتی موسسات و مدرسین دوره‌ها

تعریف مسیرشغلی برای افراد

برنامه توسعه‌ای

تعریف برنامه توسعه‌ای برای افراد

تعریف سیستم منتورشیپ و پایش توسعه فردی

تعریف مسیرشغلی برای افراد

نیازسنجی آموزشی

تعریف برنامه توسعه‌ای برای افراد

معرفی دوره‌های آموزشی

تعریف مسیرشغلی برای افراد

مدیریت فرایند آموزش

تعریف برنامه توسعه‌ای برای افراد

نظرسنجی دوره‌های آموزشی

تعریف مسیرشغلی برای افراد

بودجه آموزش

تعریف مسیرشغلی برای افراد

تقویم آموزش

تعریف برنامه توسعه‌ای برای افراد

هدف ما ایجاد شرایطی‌ست که شما و همکارانتان شایسته آن هستید

© تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ایده‌های نرم‌افزاری پندار نو است.