همه کارها روان و سریع انجام می‌شوند.

ماژول
امورات شخصی

ما با مکانیزه کردن تمامی درخواست‌ها و گردش کارها در شرکت، جلوی هرگونه اشتباه و تاخیری را می‌گیریم و تجربه‌کاری بی‌نقصی را برای کارکنان ایجاد می‌کنیم.

همه کارها روان و سریع انجام می‌شوند.

ماژول
امورات شخصی

ما با مکانیزه کردن تمامی درخواست‌ها و گردش کارها در شرکت، جلوی هرگونه اشتباه و تاخیری را می‌گیریم و تجربه‌کاری بی‌نقصی را برای کارکنان ایجاد می‌کنیم.

همه کارها روان و سریع انجام می‌شوند.

ماژول امورات شخصی

ما با مکانیزه کردن تمامی درخواست‌ها و گردش کارها در شرکت، جلوی هرگونه اشتباه و تاخیری را می‌گیریم و تجربه‌کاری بی‌نقصی را برای کارکنان ایجاد می‌کنیم.

فرایند‌ها را بهبود دهید

فرایندهای پیاده‌سازی شده در دیوان بر اساس بهینه‌کاوی شرکت‌های مختلف ایرانی و خارجی و سال‌ها تجربه پیاده‌سازی فرایندهای منابع انسانی طراحی شده‌اند و در اختیار شما قرار گرفته‌اند. در کنار آن شما می‌توانید با استفاده از گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، فرایندها را به صورت مستمر بهبود دهید.

از اتلاف منابع جلوگیری کنید

زمان، با ارزش‌ترین منبع است. با مکانیزه شدن روال‌های اداری، کارکنان منابع انسانی زمان بیشتری برای خلق ارزش در شرکت خواهند داشت و سایر کارکنان نیز حداقل زمان را برای انجام کارهای اداری صرف خواهند‌کرد.

مدیریت
فرایندهای کارکرد

تمامی فرایندهای کارکرد از درخواست‌ مرخصی و ماموریت تا درخواست دورکاری و بررسی و تایید گزارش دورکاری به صورت مکانیزه در دیوان انجام می‌شود.

مدیریت
دسترسی‌ها

در دیوان، هر جور که دوست داشته باشید می‌توانید دسترسی‌ها را مدیریت کنید. می‌توانید برای ایجاد دسترسی به افراد نقش خاصی را بدهید و یا این‌که دسترسی را بر اساس عضویت در تیمی تعیین کنید.

مدیریت
درخواست‌های جذب

در دیوان فرایند جذب به صورت کاملن مکانیزه انجام می‌شود. برای هر موقعیت شغلی افراد مورد نظر را انتخاب کنید و پیشبرد جذب را به آنها بسپارید، ایمیل‌های دعوت به مصاحبه و اطلاع‌رسانی به صورت خودکار ارسال می‌شوند و اعضای تیم جذب می‌توانند بین خود اطلاعات رد و بدل کنند و فرایند را به راحتی جلو ببرند.

مدیریت
درخواست‌های رفاهی

دیگر نگران انجام نشدن تقاضای کارکنانتان نباشید بسیاری از درخواست‌های رفاهی مانند درخواست بلیط و هتل و حتی کالاهای مصرفی و … ، به صورت مکانیزه در دیوان تعریف شده‌اند.

مدیریت
فرایندهای کارکرد

تمامی فرایندهای کارکرد از درخواست‌ مرخصی و ماموریت تا درخواست دورکاری و بررسی و تایید گزارش دورکاری به صورت مکانیزه در دیوان انجام می‌شود.

مدیریت
دسترسی‌ها

در دیوان، هر جور که دوست داشته باشید می‌توانید دسترسی‌ها را مدیریت کنید. می‌توانید برای ایجاد دسترسی به افراد نقش خاصی را بدهید و یا این‌که دسترسی را بر اساس عضویت در تیمی تعیین کنید.

مدیریت
درخواست‌های جذب

در دیوان فرایند جذب به صورت کاملن مکانیزه انجام می‌شود. برای هر موقعیت شغلی افراد مورد نظر را انتخاب کنید و پیشبرد جذب را به آنها بسپارید، ایمیل‌های دعوت به مصاحبه و اطلاع‌رسانی به صورت خودکار ارسال می‌شوند و اعضای تیم جذب می‌توانند بین خود اطلاعات رد و بدل کنند و فرایند را به راحتی جلو ببرند.

مدیریت
درخواست‌های رفاهی

دیگر نگران انجام نشدن تقاضای کارکنانتان نباشید بسیاری از درخواست‌های رفاهی مانند درخواست بلیط و هتل و حتی کالاهای مصرفی و … ، به صورت مکانیزه در دیوان تعریف شده‌اند.

هدف ما ایجاد شرایطی‌ست که شما و همکارانتان شایسته آن هستید

© تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ایده‌های نرم‌افزاری پندار نو است.